Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 39  pokazuj  pozycji

WSPRiTS/ZP/46/20 Zakup części zamiennych, opon i płynów eksploatacyjnych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-21 2020-11-27 08:30 --
WSPRiTS/ZP/47/20 Zakup akcesoriów do urządzeń medycznych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-20 2020-11-20 08:30 --
WSPRiTS/ZP/45/20 Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-19 2020-11-19 09:30 --
WSPRiTS/ZP/40/20 Zakup w formie leasingu finansowego 4 ambulansów z wyposażeniem medycznym Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-22 2020-10-30 08:30 --
WSPRiTS/ZP/39/20 Zakup środków ochrony indywidualnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-18 2020-10-21 08:30 --
WSPRiTS/ZP/36/20 Dostawy kaniul, igieł i innych produktów medycznych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-15 2020-10-19 08:30 --
WSPRiTS/ZP/32/20 Zakup plecaków ratowniczych i toreb transportowych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-28 2020-09-30 08:30 --
WSPRiTS/ZP/29/20 Zakup materiałów opatrunkowych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-10 2020-09-10 08:30 2020-10-23
WSPRiTS/ZP/22/20 Zakup w formie leasingu finansowego 10 ambulansów z wyposażeniem medycznym Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-24 2020-07-31 09:30 2020-10-16
WSPRiTS/ZP/21/20 Zakup materiałów medycznych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-18 2020-07-22 08:30 2020-09-18
WSPRiTS/ZP/16/20 Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-05 2020-06-05 08:30 2020-07-14
WSPRiTS/ZP/10/20 Zakup drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-07 2020-05-11 08:30 2020-07-01
WSPRiTS/ZP/8/20 Sukcesywne bezgotówkowe dostawy paliw do pojazdów. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-24 2020-04-27 08:30 2020-05-20
WSPRiTS/ZP/1/20 Zakup akcesoriów i materiałów medycznych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-05 2020-03-10 08:30 2020-05-26
WSPRiTS/ZP/55/19 Zakup w formie leasingu finansowego 6 ambulansów z wyposażeniem medycznym Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-03 2020-02-06 08:30 2020-05-12
WSPRiTS/ZP/58/19 Zakup wyposażenia medycznego do karetki neonatologicznej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-03 2020-02-07 08:30 2020-04-16
WSPRiTS/ZP/56/19 Zakup drobnego sprzętu diagnostycznego Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-23 2020-01-24 08:30 2020-04-24
WSPRiTS/ZP/51/19 Zakup części zamiennych, opon i płynów eksploatacyjnych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-19 2020-01-21 08:30 2020-03-20
WSPRiTS/ZP/54/19 Zakup elektrod i innych produktów medycznych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-13 2020-01-20 08:30 2020-04-10
WSPRiTS/ZP/52/19 Zakup akcesoriów do urządzeń medycznych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-09 2020-01-10 08:30 2020-03-02
WSPRiTS/ZP/49/19 Zakup plecaków ratowniczych i toreb transportowych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-04 2020-01-07 08:30 2020-02-10
WSPRiTS/ZP/47 /19 Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-11-05 2019-12-09 09:30 2020-02-04
WSPRiTS/ZP46/19 Dostawy jednorazowych produktów medycznych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-11-05 2019-12-09 08:30 2020-03-03
WSPRiTS/ZP/40/19 Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, 2 ambulansów z wyposażeniem medycznym Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-09-19 2019-10-25 08:30 2019-12-12
WSPRiTS/ZP/36/19 Zakup materiałów opatrunkowych i medycznych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-09-13 2019-10-17 08:30 2019-12-20

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa